KLASYFIKACJA FILTRÓW


NOWA NORMA ISO 16890

Zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacja Normalizacyjnej, w czerwcu 2018 roku stara norma EN 779:2012 zostanie zastąpiona nową normą ISO 16890.
Norma ta ma za zadanie globalne ujednolicenie sposobu klasyfikacji materiałów filtracyjnych.
Zmiana polega przede wszystkim na określeniu nowych procedur testowania materiałów filtracyjnych.
Nowe wytyczne normy ISO 16890 klasyfikują materiały filtracyjne względem ich skuteczności filtracji cząstek stałych (pyłu zawieszonego).
Do testowania materiałów zostaną użyte cząstki stałe PM10, PM2,5 i PM1 , zostały one zdefiniowane na podstawie badań nad szkodliwością dla zdrowia cząstek wdychanych z powietrza.

Filtry będą klasyfikowane w odniesieniu do efektywności usuwania w/w cząstek z powietrza:

 

 STRONA GŁÓWNAFILTRACJAKLIMATYZACJAWARUNKI HANDLOWEKONTAKTGALERIA


Copyright © 2011   All rights reserved